Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

30.000 απολύσεις στο Δημόσιο μέσα σε 14 μήνες

Άμεσες αποχωρήσεις 5.000 εργαζομένων από ολόκληρο το φάσμα του δημοσίου τομέα

μέχρι το τέλος του 2012, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ...
Περαιτέρω απολύσεις 25.000 υπαλλήλων (περίπου 5.000 ανά τρίμηνο) μέσα στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Επέκταση του κανόνα της μίας πρόσληψης ανά πέντε αποχωρήσεις και πέραν του 2015, με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2016.

Το κείμενο του σχεδίου του νέου Mνημονίου φέρνει σαρωτικές ανακατατάξεις στο Δημόσιο, περιορίζοντας ακόμα και τους εισακτέους στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές της χώρας, προκειμένου να γίνει πράξη η δέσμευση της χώρας μας για μείωση του απασχολούμενου προσωπικού κατά 150.000 με χρονικό ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με τα νέα απαιτούμενα από το Μηχανισμό Στήριξης, προβλέπεται ότι:

-30.000 δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να οδηγηθούν στην έξοδο μέχρι το τέλος του 2013. Πιο συγκεκριμένα, 5.000 υπάλληλοι πρέπει να αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του 2012, άλλοι 5.000 το πρώτο τρίμηνο του 2013 και άλλοι 20.000 μέσα στο 2013.

-Η αξιολόγηση των δομών του κράτους θα συμπεριλάβει σύστημα κινητικότητας, περιορισμούς και μειώσεις των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου, καθώς και άμεσο εντοπισμό πλεονάζοντος προσωπικού.

Η κυβέρνηση, μετά την αποτυχία να τεθούν 15.000 εργαζόμενοι εκτός του δημοσίου τομέα μέσα στο επόμενο δίμηνο, είναι πλέον υποχρεωμένη να μειώσει ριζικά το απασχολούμενο προσωπικό. Οι προς αποχώρηση υπάλληλοι, που θα προκύψουν κατά κύριο λόγο από τους φορείς και οργανισμούς, που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν, θα λαμβάνουν για ένα χρόνο μειωμένο μισθό και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών θα τους δίνεται η δυνατότητα επανεκπαίδευσης, προκειμένου να διεκδικήσουν νέα θέση απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Θα θεσμοθετηθεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει τις μετακινήσεις του προσωπικού, το οποίο σήμερα απασχολείται στο Δημόσιο, μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που αυτές έχουν.

Αυτό θα γίνει εξαιτίας του μεγάλου περιορισμού των προσλήψεων, ώστε να καλύπτονται τα κενά, όπου αυτά υπάρχουν. Με λίγα λόγια, θα γίνεται πιο εύκολα η μετακίνηση υπαλλήλων ανάλογα με τις ανάγκες και ανεξάρτητα από ειδικότητες, ενώ στην περίπτωση που εργαζόμενος αρνηθεί τη μεταφορά του, τότε θα βλέπει την οριστική του έξοδο από το Δημόσιο.

-Ο κανόνας με βάση τον οποίο γίνονται μέχρι τώρα οι προσλήψεις μετατίθεται χρονικά κατά δώδεκα μήνες. Έτσι, η αναλογία του «ένα προς πέντε», που θα σαρώσει ολόκληρο το φάσμα του Δημοσίου θα παραμείνει ενεργή μέχρι το 2016 και όχι μέχρι και τα τέλη του 2015, όπως προβλεπόταν από τις αρχικές δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στο Μηχανισμό Στήριξης.

Θα υπάρχει ριζική μείωση σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και έργου, καθώς και σε ωρομίσθιους ή ημερομίσθιους. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανέρχονται σε 31.148, οι συμβασιούχοι έργου σε 4.419, οι ωρομίσθιοι και ημερομίσθιοι σε 711, με τον αριθμό τους να περιορίζεται δραστικά, ώστε να υπάρξει μείωση προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών.

Θα υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εισακτέων στις σχολές Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων, Αστυνομικών και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες για μείωση του προσωπικού κατά 150.000 σε βάθος τριετίας θα είναι αποτελεσματικές.

Στο μεταξύ, σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, για να προχωρήσει άμεσα η αναδιοργάνωση του κράτους και η αναδιάρθρωση στις δομές των υπουργείων έδωσε η Task Force στην ελληνική κυβέρνηση.

Το κλιμάκιο της ομάδας δράσης, που βρίσκεται εκ νέου στη χώρα μας, με επικεφαλής τον Χορστ Ράιχενμπαχ, συναντήθηκε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με κυβερνητικούς παράγοντες, ζητώντας εδώ και τώρα προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών στον χάρτη του Δημοσίου. Γεγονός που σημαίνει πως έρχεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά η αποτύπωση της έκθεσης αξιολόγησης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που θα επιφέρει σαρωτικές μειώσεις σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων και θα αποτελέσει μπούσουλα για την αναδιοργάνωση των δομών όλων των υπουργείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο της οριστικοποίησής της η αξιολόγηση των υπουργείων Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, ενώ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις για την αναδιάρθρωση όλων των υπουργείων.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση 1.500 νομικών προσώπων του Δημοσίου, από τους οποίους θα επιλεγούν περίπου 260 οργανισμοί και φορείς, που θα ενταχθούν στο σχέδιο νόμου για το δεύτερο μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων μέχρι τα τέλη του 2012.

Δημήτρης Γκάτσιος, στον Ελεύθερο Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια των αναγνωστών μας δεν αφορούν πάντα την προσωπική μας θέση.