Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Εφορία: Έλεγχος σε όσους έχουν παιδιά σε ιδιωτικά σχολεία

Τους φορολογούμενους που αποκρύπτουν από την εφορία 

τα δίδακτρα που πληρώνουν σε ιδιωτικά σχολεία για να αποφύγουν το τεκμήριο διαβίωσης και την πληρωμή επιπλέον φόρου αναζητά...
η εφορία.

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει εκτεταμένες διασταυρώσεις και για το σκοπό αυτό, υποχρεώνει όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αναλυτικά στοιχεία για τα δίδακτρα που καταβάλουν οι πελάτες τους. Η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων εντάσσεται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών να διαμορφώσει το περιουσιακό και καταναλωτικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο και να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές.

Ήδη η ΓΓΠΣ από το Καλοκαίρι άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, καταθέσεις, επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, χρυσό, αγορές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών καρτών, δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σταθερή και κινητή τηλεφωνία ακόμη και στοιχεία από δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές.

Με νέα απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης -με εξαίρεση εσπερινά γυμνάσια, λύκεια και τα σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες- όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ΙΕΚ και όλες οι ιδιωτικές σχολές θα πρέπει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2012 να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές, του έτους 2011. Τα στοιχεία που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά είναι:

1. ΑΦΜ ή ονοματεπώνυμο του κάθε υπόχρεου προς καταβολή.

2. Ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και αμοιβών για πρόσθετες παροχές.

Όσοι δεν αποστείλουν τα συγκεκριμένα στοιχεία θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων από 5.000 έως 100.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.

Τα δίδακτρα θεωρούνται τεκμήρια διαβίωσης. Όσοι εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη δαπάνη για να αποφύγουν το τεκμήριο, θα κληθούν για εξηγήσεις, ενώ θα υπολογιστεί το επιπλέον ποσό τεκμαρτού εισοδήματος που απέφυγαν να εμφανίσουν και αν το τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει το δηλωθέν τότε θα τους καταλογιστεί ο πρόσθετος φόρος.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισαν να καταγράψουν και να διασταυρώσουν στοιχεία και για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ΑΤΜ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που εκδόθηκαν από τράπεζες του εξωτερικού που δεν έχουν παρουσία στη χώρα μας. Οι τράπεζες και οι λοιποί φορείς οφείλουν να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία και για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικά ΑΤΜ μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τράπεζες που εδρεύουν εκτός Ελλάδας. Τα στοιχεία που θα διαβιβάζουν είναι:

Ο τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο αριθμός της κάρτας πληρωμών της τράπεζας-εκδότη, η οποία δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το πλήθος και η αξία των συναλλαγών μέσω καρτών που εκκαθαρίστηκαν, ανά μήνα για τα έτη 2010 και 2011.
imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια των αναγνωστών μας δεν αφορούν πάντα την προσωπική μας θέση.