Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Ο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ (!)…

Η Δημοτική Αρχή Λογοθέτη  

δεν έχει καταφέρει, μάλλον γιατί «έτρεξε» ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων (!), εδώ και 2 χρόνια να μάθει που είναι το αρμόδιο γραφείο στην Δ.Ε.Η. προκειμένου να καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις σύνδεσης των 7 Φωτοβολταικών Συστημάτων (Φ/Σ). Είναι αναγκαία ωστόσο η αναφορά  του ιστορικού αυτής της προμήθειας...
. Καταρχήν είχε  κριθεί αναγκαία αυτή η  προμήθεια επι Δημοτικής Αρχής Γκιώνη για δύο βασικούς λόγους. Ο 1ος  ήταν  η συμβολή του Δήμου στην διάδοση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  με τις σημαντικές μειώσεις εκπομπών CO2 (πάνω από 100 τόνους ετησίως) που θα επιφέρει η χρήση τους  και ο 2ος ήταν  τα σημαντικά ετήσια έσοδα που θα εισέπρατταν τα Σχολικά Ταμεία (η ταρίφα της Δ.Ε.Η ήταν τότε   0,55 ευρώ η κιλοβατώρα)
Ο 1ος Ανοικτός διαγωνισμός και όχι φυσικά απευθείας ανάθεση για την προμήθεια των 7 Φ/Σ έγινε στις 15-11-2010, με προυπολογισμό 200.000 ευρώ, με το ΦΠΑ, για να εγκατασταθούν στις στέγες 6 Σχολικών Κτηρίων καθώς και στην στέγη του Πνευματικού Περαχώρας. Κρίθηκε άγονος διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και επαναπροκηρύχθηκε για τις 17-12-2010 και κατέθεσαν προσφορά  3 Εταιρείες. Η Τρίτη Εταιρεία απορρίφθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, αυτή ακολούθως  προσέφυγε αρχικά στην Περιφέρεια και τελικά στις    24-5-2011 στην Επιτροπή του άρθρου 152.    Η εν λόγω Επιτροπή συνεδρίασε στις  25-10-2011 και ήρθε η απόφαση της απόρριψης της ένστασης στο Δήμο στις 13-2-2012. Μέχρις τότε, αλλά και στην συνέχεια, ο Γκιώνης είχε αναφερθεί αρκετές φορές στο Δ.Σ., για το ποιος παρακολουθεί το θέμα από την Δημοτική Αρχή και φυσικά οι «αρμόδιοι» κοιτούσαν ο ένας τον άλλο…Η Επιτροπή Διαγωνισμού έστειλε επιστολή στις 2 Εταιρείες με ερώτημα, επειδή είχε περάσει μεγάλο διάστημα από την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, αν εξακολουθούν να δείχνουν ενδιαφέρον και η μία Εταιρεία απάντησε αρνητικά, στις 4-4-2012. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε στις 10-4-2012, όπου και ανοίχτηκαν για έλεγχο οι Τεχνικές  και  Οικονομικές  Προσφορές. Στις 2-5-2012 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προβαίνει στην Κατακύρωση στον Ανάδοχο της Προμήθειας και υπογράφεται το συμφωνητικό στις 28-5-2012. Το καλοκαίρι του 2012 με κλειστά τα Σχολεία, ενώ θα μπορούσε να είχε αρχίσει η εγκατάσταση, αυτή δεν έγινε διότι  οι Πρόεδροι των 2 Σχολικών Επιτροπών δεν μπορούσαν να βρούν (ή δεν ήθελαν…) τους Διευθυντές των Σχολείων….Τα 7 Φ/Σ εγκαθίστανται σταδιακά στις στέγες τον Σεπτέμβριο έως τις αρχές του Οκτωβρίου 2012, πληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ο Ανάδοχος της Προμήθειας και από τότε…
Από αυτό το σημείο αρχίζει το Μάθημα Μαθηματικών για την Δημοτική Αρχή:
·         Το Φ/Σ εγκατεστημένης ισχύος 10 κιλοβάτ στο Κλειστό Γυμναστήριο, επί εποχής Γκιώνη, παράγει το χρόνο περίπου 26.500 κιλοβάτ επι 0,55 ευρώ/κιλοβάτ άρα έχει ένα ετήσιο έσοδο ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 14.600 ευρώ, με απόσβεση της προμήθειας  απόσβεση σε 3,2 έτη.
·         Τα 7 Φ/Σ που έχουν μπεί στις στέγες των Σχολείων και στη στέγη του Πνευματικού Περαχώρας έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 49 κιλοβάτ. Με τα πραγματικά δεδομένα της απόδοσης από το Φ/Σ του Κλειστού προκύπτει μία συνολική ετήσια παραγωγή  και των 7 Φ/Σ της τάξης των 130.000 κιλοβάτ.
·         Αν είχαν κατατεθεί οι αιτήσεις στην Δ.Ε.Η στις αρχές του Καλοκαιριού 2012 θα είχαμε ένα συνολικό ετήσιο έσοδο της τάξης των 64.350 ευρώ (με τιμή 0,495 ευρώ/κιλοβάτ).
·         Αν είχαν συνδεθεί τον Σεπτέμβριο του 2012 θα είχαμε συνολικό ετήσιο έσοδο της τάξης των 32.500 ευρώ (με τιμή 0,25 ευρώ/κιλοβάτ)
·         Τώρα, όταν με το καλό συνδεθούν….το ετήσιο συνολικό έσοδο θα είναι της τάξης των 16.000 ευρώ (με τιμή 0,125 ευρώ/κιλοβάτ)
Είναι κύρια   λοιπόν και συγχρόνως επιζήμια για τα Δημοτικά έσοδα η ολιγωρία του Λογοθέτη σε ένα ακόμη θέμα. Όταν λέει ο Δήμαρχος, αν και ο ίδιος είναι Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, ότι δεν θα γίνει ποτέ απόσβεση, θα αναφέρεται φυσικά στην νέα ταρίφα των 0,125 ευρώ/κιλοβάτ, αλλά δεν λέει βέβαια ότι εδώ και 2 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για την σύνδεση των Φ/Σ με την Δ.Ε.Η. Στο Δ.Σ. μάλιστα αυτά τα 2 χρόνια έχουν ακουσθεί για αυτό το θέμα πολλά και διάφορα ευτράπελα από «ειδικούς» Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας. Τέλος  λέει ψέματα (!) ο Δήμαρχος ότι χρυσοπληρώθηκε αυτή η προμήθεια, κάποιος πρέπει να του πεί ότι έγινε ανοικτός διαγωνισμός και δεν ήταν απευθείας ανάθεση
Οσο για την πράσινη ανάπτυξη η Δημοτική Αρχή θα εννοεί φυσικά μόνο την δημιουργία λαχανόκηπων. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα αυτά τα 3 χρόνια στην κατεύθυνση υλοποίησης του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. τον Οκτώβριο του 2010 σχεδίου δράσης, με βάση το οποίο έχει προσχωρήσει ο Δήμος μας στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ.      Θα μου πείτε τώρα ποιός από το σύνολο της  Δημοτικής  Αρχής  γνωρίζει τι είναι αυτό, εδώ δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στην ιστοσελίδα του Δήμου… Προς ενημέρωση λοιπόν των αδαών ο Δήμος μας έχει δεσμευτεί στην μείωση των εκπομπών CO2 εντός των ορίων του Δήμου κατά 20% έως το 2020, με έτος βάσης το 2008,  με συγκεκριμένες δράσεις που περιγράφονται στο Σχέδιο Υλοποίησης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων ανά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης:
1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020
2. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα έως το 2020
3. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020
4. Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου από ΑΠΕ έως το 2020.
Είχε γίνει η πλήρης καταγραφή της κατανάλωσης του πετρελαίου σε όλα τα Δημοτικά Κτίρια, η αναλυτική ανά κτίριο καταναλισκόμενη ενέργεια ρεύματος καθώς και η συνολική ενέργεια για όλο τον Οδικό Φωτισμό. Επίσης  είχαμε και αναλυτικά επίσημα στοιχεία απο την Δ.Ε.Η. για τις αναλυτικές καταναλώσεις του 2008 σε διάφορες κατηγορίες καταναλωτών π.χ. Οικιακές, Βιομηχανικές, οι οποίες και  έχουν καταγραφεί στο Σχέδιο Δράσης.
Τον Απρίλιο του 2012 μετά την υπογραφή της σχετικής εθελοντικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κ.Α.Π.Ε. είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων και αναλαμβάνει να ενδυναμώσει, μέσω των προγραμμάτων που διαχειρίζεται, τους Δήμους και τις Περιφέρειες που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, παρέχοντας μεθοδολογική καθοδήγηση, ενημέρωση και υποστήριξη. Φυσικά η Δημοτική Αρχή Λογοθέτη «έκοψε» τους δεσμούς που είχαν αναπτυχθεί επί Γκιώνη  (Ενεργειακή μελέτη της νέας Βιβλιοθήκης, μελέτη σκοπιμότητας, μία από τις 3 σε όλη την Ελλάδα,  εγκατάστασης στο Υδροθεραπευτήριο Ηλιακού θερμικού Συστήματος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, στα Αποδυτήρια. Σύμφωνα με αυτήν με ένα κόστος περί τα 85.000 ευρώ, θα γινόταν αφενός η απόσβεση σε 19 μήνες και αφετέρου  θα υποκαθιστούσε την ετήσια κατανάλωση  40 τόνους πετρελαίου, προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης του νέου Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου, στο οικόπεδο δωρεάς Μελετάκου)

Υ.Γ.: Το μάθημα Μαθηματικών συνεχίζεται..
Γιάννης Μαυροειδής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια των αναγνωστών μας δεν αφορούν πάντα την προσωπική μας θέση.